10 faktov o inteligencii (IQ)

Výskumy a štúdie prinášajú neustále nové fakty a zaujímavosti o inteligencii.

Fakty o inteligencii

1. Veľký mozog a inteligencia

Posledné rozsiahle štúdie z roku 2015 a 2017 (1,2) potvrdzujú vzťah medzi veľkosťou (objemom) mozgu a inteligenciou. Dlhé roky sa to pokladalo za mýtus.

2. Vysoké IQ vedie k vysokému EQ

Napriek rozšírenému predpokladu tvrdiacemu opak, je vysoká inteligencia (IQ) obyčajne spätá aj s vysokou emocionálnou inteligenciou (EQ) (viac TU). U vysoko inteligentných sa objavuje aj zmyslová či emočná citlivosť, ktorá je v anglickej literatúre označená overexcitability (3-5).

3. Rozdielne výsledky IQ testov

Pri opakovanom testovaní Vašej inteligencie bude výsledok s najväčšou pravdepodobnosťou vždy odlišný (+- až 10 bodov). Na výsledok vplýva použitý testovací nástroj, rovnako aj psychický a fyzický stav testovaného.

4. Inteligencia ako faktor úspechu

Analýza mnohých výskumov (6) zistila, že vysoký výkon v akademickej oblasti najlepšie zabezpečuje kombinácia vyššej inteligencie, svedomitosti a zvedavosti. Tieto komponenty nazvali „hungry mind“.

5. IQ sa mení

Výška IQ sa môže za určitých okolností meniť. Negatívne pôsobia traumatické zážitky, tvrdá disciplína v rodinách alebo psychické poruchy. Pozitívne pôsobí najmä intelektuálny životný štýl.

6. Inteligencia je kvalita prepojení v mozgu

Hlavným faktorom vysokej inteligencie je schopnosť vybraných mozgových oblastí rýchlo vymieňať a efektívne integrovať informácie (oblasti frontálneho a parietálneho laloku). Táto schopnosť je omnoho dôležitejšia ako veľkosť mozgu. Nazýva sa teória parieto-frontálnej integrácie (7).

7. Inteligencia nie je automaticky aj tvorivosť

Najinteligentnejší ľudia nebývajú väčšinou veľmi tvoriví. Najvyššiu tvorivosť preukazujú ľudia s mierne nadpriemernou inteligenciou.

8. Vplyv alkoholu

Pri nadmernom alkoholickom opojení, ktoré vytvára tzv. „okno“ sa nejedná o stratu pamäte. V skutočnosti alkohol narúša schopnosť vytvárať nové dlhodobé spomienky (8).

9. Mentálne postihnutí géniovia

Existuje tzv. Savant syndróm. Títo ľudia majú intelektové schopnosti na úrovni mentálneho postihnutia, avšak v určitej oblasti prejavujú geniálne schopnosti, napr. počty, pamäť alebo výtvarné umenie. Najčastejšie sa vyskytuje u osôb postihnutých autizmom.

10. Prázdniny nepomáhajú inteligencii

IQ u detí sa v priebehu letných mesiacov dočasne mierne znižuje (9).

 

Autor: psychológ PhDr. PaedDr. Dušan Fábik, PhD., Drieňová 34, Bratislava Facebook: psychologdusanfabik

Zdroje

(1) Gignac, G.E, Bates, T.C. (2017). Brain volume and intelligence. (2) Pietschnig, J., et al. (2015). Meta-analysis of associations between human brain volume and intelligence differences. (3) Pardeller, S., et al. (2016). Emotional Intelligence and cognitive abilities – associations and sex differences. (4) Alias, A., et al. (2013). Dabrowski’s Overexcitabilities Profile among Gifted Students. (5) Van den Broeck, W., et al. (2014). Factorial Validity and Measurement Invariance Across Intelligence Levels and Gender of the Overexcitabilities Questionnaire-II (OEQ-II). (6) von Stumm, S., et al. (2011). The ”hungry mind”: Intellectual curiosity as third pillar of intellectual competence. (7) Jung R.E., Haier, R.J. (2007). The parieto-frontal integration theory (P-FIT) of intelligence: converging neuroimaging evidence. (8) White, A. (2004). What Happened? Alcohol, Memory Blackouts, and the Brain. (9) Ceci, J.S. & Williams, M.W. (1997). Schooling, Intelligence, and Income.

Zdieľajte

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.