Cenník

Cena prvého stretnutia (približne 60 minút) aj ďalších stretnutí (45 minút) osobnou formou je 50 eur. Cena stretnutí formou videohovoru je 40 eur. Začiatok stretnutia je pevne stanovený, čo znamená, že pokiaľ sa klient nedostaví včas na sedenie, ukracuje si zo svojho vymedzeného času.

Dohodnutý termín je možné zrušiť minimálne 24 hodín vopred, inak je nutné stretnutie uhradiť.