Cenník

Cena jedného stretnutia v rozsahu 50 minút je 30 eur. Začiatok stretnutia je pevne stanovený, čo znamená, že pokiaľ sa klient nedostaví včas na sedenie, ukracuje si zo svojho vymedzeného času.

Dohodnutý termín je možné zrušiť minimálne 24 hodín vopred, inak je nutné stretnutie uhradiť.