Pre verejnosť

Prednáška v Prahe o vlastnom prístupe práce so snami

Na dvojhodinovej prednáške v Prahe som predstavil svoj koncept  pre výklad snov Personality integrity approach (PIA). Preložiť ho môžeme ako Prístup zameraný na celistvosť osobnosti. Vychádza z aktuálneho vedeckého poznania a umožňuje spoznať význam sna behom niekoľkých minút. Pre výskumne založených ľudí, dávam do pozornosti štúdie, ktoré referujú o Personality integrity approach (1, 2).

 

Rozhovor v HN o agresivite v politickom súboji

Rozhovor v Hospodárskych priniesol informácie o agresivite nielen v predvolebnej kampani, ale aj v spoločnosti. Odpovedá na otázku prečo pandémia covidu zvýšila agresívne správanie a či súvisí agresivita s výškou inteligencie. Viac TU.

 

Rozhovor v Denníku N o nadaných deťoch a emočnom prežívaní

Psychológ Dušan Fábik o nadaných deťoch

Rozhovor popisuje v čom sú nadané deti rozdielne a aké typy deti navštevujú školy pre intelektovo nadaných žiakov. V rozhovore možno zistiť či majú nadané deti častejšie psychické problémy a ako k nim ako rodičia môžeme pristupovať. Celý článok možno nájsť TU.

Rozhovor v relácii Teleráno na tému význam a výklad snov

V rozhovore bola popísaná základná funkcia snívania, ktorá spočíva v integrovaní a konsolidovaní našich emócií. Ďalej boli spomenuté najčastejšie sny klientov, práca so snami či lucídne snívanie. Celý rozhovor je možné nájsť TU.

 

Reportáž v relácii Reflex na tému spánková paralýza

Psychológ Dušan Fábik_spánková paralýza

V reportáži bol popísaný fenomén spánkovej paralýzy. Medzi jej hlavné znaky patrí neschopnosť pohybu, úzkostné emócie a strašidelné halucinácie. Celú reportáž možno nájsť TU.

 

Reportáž TV Markíza na tému obsedantno-kompulzívna porucha

psychológ Dušan Fábik, Bratislava, OCD

V krátkej reportáži TV Markíza sme hovorili o OCD (obsedantno-kompulzívna porucha). Ako sa prejavuje, kedy dané prejavy možno považovať za OCD a kedy ešte nie. Celú reportáž si môžete pozrieť TU.

 

Rozhovor v denníku SME o snoch, nočných morách a terapii 

V rozhovore sa možno dočítať o liečbe nočných mor, spánkovej paralýze či najčastejšie vyskytujúcich snoch. Článok si môžete pozrieť TU.

 

Rozhovor v týždenníku Téma o význame a skúmaní snov

Psychológ o snochRozhovor s redaktorkou Katarínou Abeille je primárne zameraný na výskumné zistenia z oblasti snívania. Je určený najmä pre zainteresovaných čitateľov a záujemcov o snívanie. V článku sa dá dočítať o vplyve zvládania stresu na naše sny, rovnako aj o význame našich vzťahoch na obrazy a emócie v sne. Článok si môžete pozrieť TU.

 

Rozhovor pre Interez na tému spánková paralýza

Rozhovor pre Interez sa venuje fenoménu spánkovej paralýzy. Jedná sa o stav čiastočného prebudenia, v ktorom zobudený nevie kontrolovať vlastné telo. Dočítať sa môžete o príčinách spánkovej paralýzy, rizikách aj možnosti liečby. Celý článok sa dá prečítať TU.

 

Podcast na tému Výklad snov v psychoterapii

Psychológ Dušan Fábik o snoch v psychoterapii

Rozhovor bol nahratý pre Internetovú poradňu. V podcaste sa dá vypočuť čo vlastne sen znamená a aký má význam. Taktiež popisuje mechanizmus vzniku symbolov, nočných mor alebo snov, pri ktorých máme pocit, že predpovedajú budúcnosť. Vypočuť sa dá TU.

 

Rozhovor pre Forbes na tému sny a naše emócie

Psychológ_výklad snov

Rozhovor bol zameraný na popísanie základnej funkcie snívania. Dočítať sa možno aj o rozdieloch medzi snami mužov a žien, o nočných morách (ako sa ich zbaviť) a možnostiach výkladu. Prečítať sa dá TU.

 

Rozhovor v denníku Nový čas na tému úzkosť

Rozhovor je zameraný na základe informácie v kontexte úzkosti. Dočítať sa dá o vzniku úzkosti, základných metódach v terapii úzkosti či prognóze vyliečenia. Spomínajú sa tam taktiež niektoré neefektívne spôsoby pri liečbe úzkosti. Celý článok sa dá v printovej prehliadnuť TU alebo v elektronickej verzii TU.

 

Prednáška o funkcii a výklade snov v KC Dunaj

Prednáška vysvetľovala funkciu snov v psychike jedinca a ich pôvod. Predstavila základné  kroky, ktorými môžeme odkryť skrytý význam snov a viacero ukážok a príkladov pri práci so snami. Prednáška využívala v prvom rade najaktuálnejšie poznatky z výskumov spánkových laboratórnych štúdii, pričom syntetizovala východiská viacerých psychoterapeutických škôl vrátane hlbinnej psychológie, daseinanalýzy, či geštalt psychológie.


 

Rozhovor v relácii Dámsky klub na tému nadania

psychológ Dušan Fábik_nadané deti

Rozhovor v relácii Dámsky klub sa zaoberal základnými charakteristikami nadaných detí, ich problémami a adekvátnym rozvíjajúcim prístupom rodičov a učiteľov. Rozhovor sa dá pozrieť v archíve TU.

 

Rozhovor v Denníku N na tému rozvíjania nadania

Poradenstvo pre nadaných

Rozhovor prináša informácie o základných charakteristikách intelektovo aj výtvarne nadaných deťoch.  Popisuje vhodný spôsob rozvíjania nadania, ako aj úskalia v rodičovskom prístupe k nadaným deťom.  Rovnako poukazuje na výtvarnú a umeleckú činnosť ako adekvátnu aktivitu pre rozvoj komplexnej a emočnej osobnosti. Článok si môžete pozrieť TU.