Pre verejnosť

Rozhovor v týždenníku Téma o význame a skúmaní snov

Psychológ o snochRozhovor s redaktorkou Katarínou Abeille je primárne zameraný na výskumné zistenia z oblasti snívania. Je určený najmä pre zainteresovaných čitateľov a záujemcov o snívanie. V článku sa dá dočítať o vplyve zvládania stresu na naše sny, rovnako aj o význame našich vzťahoch na obrazy a emócie v sne. Článok si môžete pozrieť TU.

 

Rozhovor v denníku Nový čas na tému úzkosť

Rozhovor je zameraný na základe informácie v kontexte úzkosti. Dočítať sa dá o vzniku úzkosti, základných metódach v terapii úzkosti či prognóze vyliečenia. Spomínajú sa tam taktiež niektoré neefektívne spôsoby pri liečbe úzkosti. Celý článok sa dá v printovej prehliadnuť TU alebo v elektronickej verzii TU.

 

Prednáška o funkcii a výklade snov v KC Dunaj

Prednáška vysvetľovala funkciu snov v psychike jedinca a ich pôvod. Predstavila základné  kroky, ktorými môžeme odkryť skrytý význam snov a viacero ukážok a príkladov pri práci so snami. Prednáška využívala v prvom rade najaktuálnejšie poznatky z výskumov spánkových laboratórnych štúdii, pričom syntetizovala východiská viacerých psychoterapeutických škôl vrátane hlbinnej psychológie, daseinanalýzy, či geštalt psychológie.


 

Rozhovor v Denníku N na tému rozvíjania nadania

Poradenstvo pre nadaných

Rozhovor prináša informácie o základných charakteristikách intelektovo aj výtvarne nadaných deťoch.  Popisuje vhodný spôsob rozvíjania nadania, ako aj úskalia v rodičovskom prístupe k nadaným deťom.  Rovnako poukazuje na výtvarnú a umeleckú činnosť ako adekvátnu aktivitu pre rozvoj komplexnej a emočnej osobnosti. Článok si môžete pozrieť TU.