Priebeh poradenstva

Na sedenia sa môžete objednať buď mailom alebo možnosťou rýchleho odoslania správy v záložke Kontakt. Samotné psychologické sedenia prebiehajú obyčajne v nasledovnej podobe. Pre prvé stretnutie je vyhradených približne 60 minút, kde sa zoznamujem s klientovým problémom a klient sa zoznamuje s mojou osobou a prácou. Priestor je pre akékoľvek otázky a dotazy. Na konci tohto stretnutia prebieha vzájomná dohoda o vytýčenom cieli a prípadnej dlhodobej spolupráci. Ďalšie stretnutia majú trvanie 45 minút s bežnou frekvenciou 1 stretnutie za týždeň. Je možné sa dohodnúť aj na inej frekvencii. V priebehu ďalších stretnutí sa stále detailnejšie zaoberáme prinášanými ťažkosťami. Klient priebežne referuje o svojom prežívaní a prichádza s novými životnými situáciami, s ktorými sa konfrontuje.

Počet stretnutí pre dosiahnutie stanoveného cieľa je individuálny. Obyčajne však platí, že čím dlhší čas je klient konfrontovaný so svojim problémom, tým vyšší počet stretnutí býva potrebný pre dosiahnutie želaného výsledku. Je preto rozdiel či je klient svojim potiažam vystavovaný niekoľko dní alebo niekoľko rokov. Na tomto základe vykonávam krátkodobé sedenia (do 15 stretnutí), strednodobé (približne 30) alebo dlhodobejšie (okolo 50 a viac). Podstatnou podmienkou sú pravidelné a kontinuálne sedenia.

Pri práci využívam okrem rozhovoru aj metódu výkladu snov. Som rád ak si v priebehu obdobia psychologických sedení zapisuje klient svoje sny a v prípade, že má sám záujem o ich porozumenie, je možnosť pri vzájomnej spolupráci snom porozumieť. Bežnou súčasťou sú aj voľné asociácie, kedy klient voľne spomína (asociuje), hovorí čo mu napadne k prežívanej situácii, čo cíti a čo sa v ňom deje. Okrem toho využívam aj projektívne metódy. Jedná sa o úlohy, ktoré majú málo štruktúrované zadanie.  Pre ich zodpovedanie musí klient zapájať svoje vlastné myšlienky, emócie a fantázie. Umožňujú klientovi ďalší a iný náhľad na samého seba.

Psychologická poradňa Bratislava