Priebeh sedenia

Na sedenia sa môžete objednať buď telefonicky, mailom alebo možnosťou rýchleho odoslania správy v záložke Kontakt. Samotné psychologické sedenia prebiehajú obyčajne v nasledovnej podobe. Pre prvé stretnutie je vyhradených 60 až 90 minút, kde sa zoznamujem s klientovým problémom a klient sa zoznamuje s mojou osobou a prácou. Priestor je pre akékoľvek otázky a dotazy. Prvé stretnutie nie je spoplatnené. Na konci tohto stretnutia prebieha vzájomná dohoda o vytýčenom cieli a prípadnej dlhodobej spolupráci. Ďalšie stretnutia majú trvanie 50 minút s bežnou frekvenciou 1 stretnutie za týždeň. Je možné sa dohodnúť aj na inej frekvencii. V priebehu ďalších stretnutí sa stále detailnejšie zaoberáme prinášanými ťažkosťami. Klient priebežne referuje o svojom prežívaní a prichádza s novými životnými situáciami, s ktorými sa konfrontuje. Počet stretnutí pre dosiahnutie stanoveného cieľa je individuálny. Pri svojej práci využívam okrem bežného rozhovoru aj iné metódy:

Sny

 Som rád ak si v priebehu obdobia psychologických sedení zapisuje klient svoje sny a v prípade, že má sám záujem o ich bližšie porozumenie, je možnosť pri vzájomnej spolupráci snom porozumieť.

Voľné asociácie

Bežnou súčasťou sú aj voľné asociácie, kedy klient voľne spomína (asociuje), hovorí čo mu napadne k prežívanej situácii, čo cíti a čo sa v ňom deje.

Projektívne metódy

Jedná sa o nenútené úlohy, ktoré majú málo štruktúrované zadanie.  Pre ich zodpovedanie musí klient zapájať svoje vlastné myšlienky, emócie a fantázie. Umožňujú klientovi ďalší a iný náhľad na samého seba.