Námesačnosť (somnambulizmus)

Námesačnosť alebo somnambulizmus má mnoho podôb, vrátane príjmu potravy  či sexsomnie (sexuálneho správania v spánku).

Námesačnosť

Námesačnosť je podľa DSM-5 definovaná ako opakujúce sa epizódy vstávania z postele a chôdze behom spánku. V tomto stave má jedinec bezvýraznú, strnulú tvár, takmer nereaguje na snahu okolia nadviazať s ním komunikáciu a prebudiť ho ide len veľmi ťažko.

Námesačnosť a jej typické prejavy

Epizódy námesačníctva môžu zahŕňať širokú škálu správania. Môžu začať zmätenosťou: jedinec sa napríklad posadí na posteľ, rozhliada okolo, mačká perinu alebo prestieradlo. Toto správanie sa postupne stáva zložitejším. Jedinec môže opustiť posteľ, vstúpiť do skrine, vyjsť z izby či budovy. Môže použiť toaletu, jesť, rozprávať alebo sa dokonca pustiť do ešte zložitejších činností. Správanie sa môže vystupňovať v beh alebo snahu utiecť pred zdanlivou hrozbou. Väčšina prejavov správania behom epizód námesačníctva je skôr jednoduchého, rutinného charakteru, hoci už boli prípady odomknutia dverí či dokonca obsluhovania strojov (šoférovanie). Behom námesačníctva môže tiež dochádzať k nevhodnému správaniu (časté je napríklad močenie do skríň alebo odpadkových košov). Väčšina epizód trvá od niekoľkých minúť do pol hodiny, môžu byť ale aj dlhšie.

Výskyt

K námesačným stavom môže dochádzať v ktorejkoľvek fáze NREM spánku, najčastejšie však v prvej tretine noci. Pri prebudení v priebehu epizódy (alebo po prebudenia nasledujúceho rána) sú spomienky na epizódu iba matné. Bezprostredne po epizóde môže nasledovať krátko trvajúce zmätenie alebo zhoršená orientácia vystriedaná plným zotavením kognitívnych funkcií a adekvátnym správaním. Vzhľadom k tomu, že je spánok stavom relatívnej analgézie, bolestivé zranenia utŕžené pri námesačníctve nemusia byť zaznamenané, pokiaľ sa osoba neprebudí.

Námesačnosť sa objavuje najčastejšie v detstve, frekvencia výskytu totiž s vekom klesá. V detskom veku obyčajne nie je potrebný žiadny odborný zásah a námesačnosť vymizne sama. Pokiaľ námesačnosť prepukne v dospelosti bez anamnézy tejto poruchy v detstve, je vhodné bezodkladne pátrať po špecifickej etiológii, ako je napríklad spánková apnoe, epileptické záchvaty v spánku atď.

Medzi rizikové faktory námesačníctva (pri vylúčení inej diagnózy) sa radí užívanie sedatív, spánková deprivácia, narušený režim spánku a bdenia, únava a fyzický či psychický stres. Ako najvýznamnejší faktor v dospelosti sa však spomína práve závažný stres.

Formy námesačnosti

Odborná literatúra hovorí o dvoch špecifických formách námesačníctva: s príjmom jedla v spánku a so sexuálnym správaním v spánku (sexsomnia). Osoby s prvou formou zažívajú opakované epizódy nechceného prijímania potravy s rôznou mierou amnézie od žiadneho uvedomenia po plné uvedomenie si aktu jedenia bez schopnosti mu zabrániť. Niektorí jedinci môžu nájsť dôkazy svojej poruchy príjmu jedla až nasledujúce ráno. Môže byť spúšťačom rady problémov (dekompenzácia diabetu, prírastok na váhe, zranenie). Pri sexsomnii sa vyskytujú rôzne stupne sexuálnej aktivity (napr. masturbácia, obchytkávanie, pohlavný styk) bez vedomej kontroly. Táto porucha častejšie postihuje mužov a môže zapríčiniť vážne problémy vo vzťahoch alebo mať právne dôsledky.

Stanovenie diagnózy

Aby bolo možné stanoviť diagnózu somnambulizmu, musí jedinec alebo členovia jeho domácnosti zažívať významnú nepohodu. Občasné symptómy môžu postihnúť aj bežnú populáciu a samy o sebe nenapĺňajú kritéria. Stanovenie diagnózy závisí na rade faktorov, ktoré sa môžu individuálne líšiť, a zohľadňuje tiež frekvenciu epizód, potenciálne násilné či ohrozujúce správanie, mieru rozpakov a nepohody ostatných členov domácnosti.

 

Autor: psychológ PhDr. PaedDr. Dušan Fábik, PhD., Drieňová 34, Bratislava Facebook: psychologdusanfabik

Zdieľajte

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.