Alfred Adler a jeho výklad snov

Práca so snami podľa Alfreda Adlera (1870-1937), predstaviteľa individuálnej psychológie, prináša riešenia pre životné problémy klienta.

Alfred Adler a jeho výklad snov

Článok je výňatok z vlastnej štúdie – Adleriánsky výklad snov

Podľa Adlera sen nachádza riešenia pre situácie, ktorým je človek vystavovaný vo svojom živote. Sen a pocit v sne snívajúceho nabáda na také riešenie, ktoré posilní jeho sebahodnotu. Neprihliada pritom na dôsledky pre snívajúceho ani na zvyšok spoločnosti. Sen chce naviesť snívajúceho, aby problém riešil tak ako zodpovedá jeho životnému štýlu a posilnil ho v presvedčení o hodnote vlastného Ja (1).

Sen ponúka riešenia

Adler (2) uvádza príklad, keď osoba závidí druhej pekné auto. Vzhľadom na to, že osoba prikladá veľký význam novému autu a závidí ho, jej cieľom sa stane túžba po novom aute. Vysvetľuje, že z toho dôvodu začne mať osoba sny, ktoré vytvárajú určitú emóciu vedúcu k nájdeniu riešenia tejto túžby. Pre ilustráciu môžeme uviesť, že pokiaľ sa osoba vyznačuje ľstivým a pomstichtivým životným štýlom môže sa osobe snívať o odcudzení daného auta. Pokiaľ sa osoba vyznačuje vyhýbavým životným štýlom môže sa jej snívať o zmeškaní cestovania daným autom alebo vlaku ako vyhnutiu sa závisti, ktorej čelí. V obidvoch prípadoch by však snívajúci nemusel závidieť druhej osobe a mohol by tak ľahšie odolávať pocitu menejcennosti (posilnil by tak vlastnú sebahodnotu).

Metafory v sne

Tým, že sen využíva snové prirovnania a metafory pri voľbe snových symbolov nás sen a sebaklam ovplyvní omnoho intenzívnejšie. Adler (2) vysvetľoval, že človek aj v bežnej reči používa rôzne prirovnania, keď chce niečo zdôrazniť, napr. nadávkou („správaš sa ako somár“). Rovnako aj básnici používajú kvetnaté a pútavé metafory, aby zapôsobili na čitateľa. Podobným spôsobom postupuje sen, ktorého prirovnania a metafory zásadnejšie ovplyvnia človeka. Ten potom ľahšie podľahne pocitu v sne a nechá sa ním zviesť pre načrtnuté riešenie, ktoré je v súlade so životným štýlom.

Typy snov podľa Adlera

Adler (1) popísal mnoho typov snov, ktorých cieľom je zachovať našu sebaúctu. Padajúce sny poukazujú na úzkostlivú opatrnosť snívajúceho, aby nestratil nič zo svojej sebaúcty. Lietajúce sny sa vyskytujú u ctižiadostivých jedincov, ktorých základnou snahou je spraviť niečo čo snívajúceho vyzdvihne nad ostatnými. Tento typ sna býva tiež spojený s padajúcim snom ako varovanie pred riskantným usilovaním. Šťastné pristátie následne signalizuje uisťovanie snívajúceho, že sa mu nemôže nič stať. Zmeškanie vlaku alebo inej udalosti sa vysvetľuje ako vyhnutie sa porážke, ktorej sa osoba bojí, takže vlastne chce prepásť nejakú príležitosť. Hrôzostrašné sny znamenajú strach, že snívajúci bude pristihnutí pri niečom nedokonalom. Rola snívajúcej osoby ako diváka odkazuje, že sa človek rád oddáva role diváka. Sexuálny styk býva niekedy tréning sexuálneho styku, inokedy ako zameranie sa na seba. V prípade desivých snov, kde snívajúci aktívne vystupuje, sen poukazuje na pomstichtivosť. Taktiež sny, ktoré vedú k pomočovaniu sa do postele znamenajú pomstichtivosť, konkrétne za pocit odstrčenosti.

Prečo snívame?

Adler (1) svoje úvahy o nočných snoch dokazoval na existencii denných snov, ktoré podľa neho fungujú na rovnakom princípe. Vysvetľoval, že každý pokus riešiť určitý problém vyvoláva radu fantázii (denné snenie), pretože súvisí s neznámou budúcnosťou. Osoba sa preto posilňuje fantáziami, aby nejako daný problém vyriešila. Nezohľadňuje logiku ani praktickú stránku, len zachovanie sebahodnoty. Preto sa väčšina denných snov prejavuje predstavami o vlastnej prevahe, kariérnej či sexuálnej.

Adler (3) nesprávne predpokladal, že sny nie sú každodennou súčasťou nášho spánku. Vychádzal z predpokladu, že ak sen rieši budúce situácie, frekvencia snívania sa líši od toho koľkým problémom čelí osoba v bdelosti. Čím je človek spokojnejší a jeho život narúša menej problémov, tým aj menej sníva.

Adler návod neposkytol

Oproti iným autorom Adler (3) odmietal dávať k snom konkrétne inštrukcie pre ich výklad. Uvádzal, že sen sa nedá vysvetliť bez toho, aby sme poznali vzťah k ostatným častiam osobnosti. Nie je preto možné stanoviť pevné a exaktné pravidlá pre interpretáciu snov. Každá interpretácia sna musí byť podľa adleriánskeho výkladu upravená, aby zodpovedala danému jedincovi.

Zdroje – (1) Adler, A. (1995). Smysl života. (2) Adler, A. (1999). Porozumění životu. Úvod do individuální psychologie. (3) Adler, A. (1936). On the Interpretation of Dreams. International Journal of Individual Psychology.

 

Autor: psychológ PhDr. PaedDr. Dušan Fábik, PhD., Drieňová 34, Bratislava Facebook: psychologdusanfabik

 

Zdieľajte

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.