Médiá a emocionálna inteligencia (IQ vs EQ)

Aký je vzťah medzi medzi bežnou a emocionálnou inteligenciou? Platí protichodný vzťah (IQ vs EQ)?IQ vs EQ - bratislavapsychlog.sk

Génius a emocionálna inteligencia

Koľkokrát sme to už počuli? Ľudia s vyššou rozumovou inteligenciou (IQ) majú nižšiu tú emocionálnu (EQ). Nevedia vychádzať s ostatnými ľuďmi alebo nadväzovať uspokojivé vzťahy. Nezaujímajú sa o ostatných, nevnímajú ani nerozumejú emóciám iných ľudí.

Aké sú však dôkazy o tom, že ľudia s priemerným IQ majú vyššie EQ ako tí vysoko inteligentní? V skratke, žiadne. Ak chceme vychádzať z relevantných psychologických výskumov, tak tie ukazujú, že vyššia rozumová inteligencia sa spája aj s vyššou emocionálnou inteligenciou. Zainteresovaný čitateľ môže nájsť dôkazy v štúdiách, ktoré sú uvedené v závere (1-7), vrátane jednej mojej (8). Prakticky každá štúdia dokladá to isté:

vysoké IQ neznamená nízke EQ – vysoké IQ predpokladá štandardne vysoké EQ.

Čo je v médiách, to je pravda

Ako je to však možné? Ako je možné, že sme presvedčení v nízku emocionálnu inteligenciu géniov, keď výskumy naznačujú opak? Najväčšiu „prácu“ pri tomto mylnom presvedčení zohrávajú médiá. Veď skúste si spomenúť. Kedy ste videli vysoko inteligentného človeka, génia vo filme alebo seriály, ktorý by nebol nejakým spôsobom zvláštny, excentrický alebo neempatický. Zoberme si niektoré kultové postavy. Ironman v podaní (R. Downeyho Jr.) je egocentrický a narcistický; geniálny Sherlock Holmes (taktiež v podaní R. Downeyho Jr.) zase psychopatický. Ďalšie postavy ako napríklad Dr. Brennanová (E. Deschanel) zo seriálu Kosti či Dr. House (H. Laurie) sú osoby, ktoré vôbec nerozumejú svojim emóciám ani emóciám druhých. V ďalšom slede poznáme postavy géniov, ktorí sú postihnutí autizmom, napr. Rain Main (s D. Hoffmanom) alebo Alan Turing (s B. Cumberbatchom) či inou chorobou ako John Nash vo filme Čistá duša (v úlohe R. Croweom). Zoznam depresívnych, chorých, podivných alebo neempatických ľudí je nekonečný a mohli by sme pokračovať vo vymenovaní aj ďalej.. Hannibal Lecter, Will Hunting, atď.

V médiách jednoducho nie je priestor pre vysoko inteligentného človeka, ktorý by mal vonkajšie vystupovanie ako bežný človek a primeranú alebo vysokú emocionálnu inteligenciu. Pritom práve to je bežná realita. Samozrejme, nemôžeme očakávať, že každý inteligentný človek musí vykazovať vysokú úroveň emocionálnej inteligencie. Príkladom je D. Trump, ktorý síce vyštudoval prestížne univerzity, ale o rozvinutých emočných kompetenciách nemôžeme hovoriť. Štandardne je však vyššie IQ späté s vyšším EQ, najmä ak jedinec vyrastá v podpornom prostredí, ktoré mu pomôže rozvíjať emočné kompetencie v porozumení a zvládaní vlastných pocitov.

IQ vs EQ

Vyššie EQ s vyšším IQ u jednej osoby vysvetľuje model emočného spracovania informácii. Na základe tohto modelu majú psychické procesy ako inteligencia, kreativita či rýchlosť odpovede zásadnú úlohu aj v schopnosti jednotlivcov vo vnímaní, poznávaní a riadení svojich emócií a druhých. Vďaka lepšiemu a rýchlejšiemu spracovaniu informácií sú ľudia s vyšším IQ schopní jednoduchšie prijímať a analyzovať aj emočné informácie. Fyziologické štúdie (9) podporili tento model a preukázali prepojenosť rozumovej a emočnej oblasti, ktoré sa navzájom ovplyvňujú prostredníctvom komplexnej siete. Konkrétne vedci zistili, že psychické procesy späté s kvalitou myslenia ako napr. dorzolaterálna prefrontálna kôra zohrávajú podstatnú úlohu aj pri emóciách. Odborníci preto vysvetľujú, že nie je bežné, aby sa vyskytoval veľký rozpor medzi výškou IQ a EQ v psychike jedného človeka. Protichodný vzťah inteligencie a emočnej inteligencie (IQ vs EQ) preto nie je pravdivý.

 

Autor: psychológ PhDr. PaedDr. Dušan Fábik, Pražská 11, Bratislava Staré Mesto 81109, web:bratislavapsycholog.sk

Zdroje

(1) Corso, S. (2001). Emotional Intelligence in Adolescents: How it Relates to Giftedness. (2) Karimi, M. & Besharat, A. M. (2010). Comparison of alexithymia and emotional intelligence in gifted and non-gifted high school students. (3) Lupu, V. (2012). Emotional intelligence in gifted and non-gifted high school students. (4) Ogurlu, U. (2015). Relationship between Cognitive Intelligence, Emotional Intelligence and Humor Styles. (5)  Pardeller, S. et al. (2016). Emotional Intelligence and Cognitive Abilities – Associations and Sex Differences. (6) Schwean, L. et al. (2006). Emotional Intelligence and Gifted Children. (7) Zeidner, M. et al. (2005). Assessing emotional intelligence in gifted and non-gifted high school students: Outcomes depend on the measure. IQ vs EQ (8) Fábik, D. 2017. Comparison of emotional intelligence of students enrolled in special educational program for intellectually gifted pupils… (9) Okon-Singer, H., et al. (2015). The neurobiology of emotion-cognition interactions: fundamental questions and strategies for future research.

Zdieľajte

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.