Majú géniovia nízku emocionálnu inteligenciu?

V médiách sú vysoko inteligentní ľudia často zobrazovaní ako chladní, čudní a neempatickí ľudia. Je to naozaj tak?IQ vs EQ - bratislavapsychlog.sk

Článok je výňatok z vlastnej publikácie – Psychológia intelektovo nadaných žiakov.

V mnohých laických či populárnych článkoch sa môžeme dočítať, že ľudia s vysokým IQ majú vraj nižšiu emocionálnu inteligenciu (EQ). Podľa viacerých názorov sú síce bystrí alebo geniálni, ale nevedia s ostatnými ľuďmi vychádzať, nezaujímajú sa o nich a nerozumejú svojim emóciám ani emóciám druhých ľudí.

Aké sú však dôkazy o tom, že ľudia s priemernou výškou IQ majú väčšiu empatiu alebo emocionálnu inteligenciu ako tí vysoko inteligentní? V skratke, takmer žiadne. Ak chceme vychádzať z relevantných psychologických výskumov, tak tie ukazujú, že vyššie IQ sa obyčajne(!) spája aj s vyššou emocionálnou inteligenciou. Zainteresovaný čitateľ môže nájsť viaceré dôkazy v štúdiách, ktoré sú uvedené v závere (1-8). Prakticky každá štúdia dokladá to isté: vyššie IQ predpokladá aj vyššie EQ.

Čo je v médiách, to je pravda

Ako je možné, že väčšina ľudí verí v nízku emocionálnu inteligenciu géniov, keď výskumy naznačujú opak? Veľkú „prácu“ pri tomto mylnom presvedčení zohrávajú médiá. Skúste si spomenúť. Kedy ste videli vo filme alebo seriály vysoko inteligentného človeka alebo génia, ktorý by nebol nejakým spôsobom zvláštny, excentrický alebo neempatický? Zoberme si niektoré kultové postavy. Ironman v podaní (R. Downeyho Jr.) je egocentrický a narcistický; geniálny Sherlock Holmes (taktiež v podaní R. Downeyho Jr.) zase psychopatický. Ďalšie postavy ako napríklad Dr. Brennanová (E. Deschanel) zo seriálu Kosti či Dr. House (H. Laurie) sú osoby, ktoré vôbec nerozumejú svojim emóciám ani emóciám druhých. V ďalšom slede poznáme postavy géniov, ktorí sú postihnutí autizmom, napr. Rain Main (s D. Hoffmanom) alebo Alan Turing (s B. Cumberbatchom) či inou chorobou ako John Nash vo filme Čistá duša (v úlohe R. Croweom). Zoznam depresívnych, chorých, podivných alebo neempatických ľudí je nekonečný a mohli by sme pokračovať vo vymenovaní aj ďalej.. Hannibal Lecter, Will Hunting, atď. V médiách jednoducho nie je priestor pre vysoko inteligentného človeka, ktorý by mal vonkajšie vystupovanie ako bežný človek a primeranú alebo vysokú emocionálnu inteligenciu. Pritom práve to je bežná realita.

Svoje zohrávajú aj fantasticky pútavé a netradičné životné príbehy nadaných ľudí, ktorí mohli skutočne prejavovať určitú emocionálnu nezrelosť alebo bizarnosť vo svojich prejavoch. Z týchto výnimiek sa však stala norma a vytvorila sa predstava, že každý bystrý človek musí disponovať určitou nezrelosťou alebo podívinstvom. Samozrejme, nemôžeme očakávať, že každý nadpriemerne inteligentný človek bude vykazovať vysokú úroveň emocionálnej inteligencie. Rovnako ako v bežnej populácii, aj tu platí, že nadaný jedinec môže disponovať vysokou, miernou alebo nízkou úrovňou emocionálnej inteligencie. V priemere však platí, že zvýšená inteligencia znamená aj vyššiu emocionálnu inteligenciu.

Faktom tiež je, že osobu s vysokým IQ disponujúcou vysokou emocionálnou inteligenciou v bežnej populácii ľahko prehliadneme. Jednoducho vďaka emocionálnej inteligencii dokáže s ostatnými ľuďmi prirodzene vychádzať a nám ani nenapadne, že sme sa práve rozprávali s osobou oplývajúcou vysokým IQ aj EQ. Aj to je dôvod, prečo existuje tendencia sa domnievať, že géniovia bez emocionálnej inteligencie sú omnoho tradičnejší ako tí s vysokou emocionálnou inteligenciou.

IQ vs EQ

Vyššiu emocionálnu inteligenciu u nadaných osôb vysvetľuje model emočného spracovania informácii. Na základe tohto modelu majú psychické procesy ako inteligencia, kreativita či rýchlosť odpovede zásadnú úlohu aj v schopnosti jednotlivcov vo vnímaní, poznávaní a riadení svojich emócií a druhých. Vďaka lepšiemu a rýchlejšiemu spracovaniu informácií sú ľudia s vyšším IQ schopní jednoduchšie prijímať a analyzovať aj emočné informácie. Fyziologické štúdie (9) podporili tento model a preukázali prepojenosť kognitívnej a emocionálnej oblasti, ktoré sa navzájom ovplyvňujú prostredníctvom komplexnej siete. Konkrétne vedci zistili, že psychické procesy späté s kvalitou myslenia ako napr. dorzolaterálna prefrontálna kôra zohrávajú podstatnú úlohu aj pri emóciách. Odborníci preto vysvetľujú, že nie je bežné pri zdravom človeku, aby sa vyskytoval veľký rozpor medzi výškou IQ a EQ v psychike jedného človeka. Nízka empatia alebo emocionálna inteligencia u vysoko inteligentných ľudí je jeden z najväčších mýtov v psychológii intelektového nadania.

 

Autor: psychológ PhDr. PaedDr. Dušan Fábik, PhD., Drieňová 34, Bratislava Facebook: psychologdusanfabik

Zdroje

(1) Corso, S. (2001). Emotional Intelligence in Adolescents: How it Relates to Giftedness. (2) Karimi, M. & Besharat, A. M. (2010). Comparison of alexithymia and emotional intelligence in gifted and non-gifted high school students. (3) Lupu, V. (2012). Emotional intelligence in gifted and non-gifted high school students. (4) Ogurlu, U. (2015). Relationship between Cognitive Intelligence, Emotional Intelligence and Humor Styles. (5)  Pardeller, S. et al. (2016). Emotional Intelligence and Cognitive Abilities – Associations and Sex Differences. (6) Schwean, L. et al. (2006). Emotional Intelligence and Gifted Children. (7) Zeidner, M. et al. (2005). Assessing emotional intelligence in gifted and non-gifted high school students: Outcomes depend on the measure. IQ vs EQ (8) Fábik, D. 2017. Comparison of emotional intelligence of students enrolled in special educational program for intellectually gifted pupils… (9) Okon-Singer, H., et al. (2015). The neurobiology of emotion-cognition interactions: fundamental questions and strategies for future research.

Zdieľajte

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.