Psychologický výklad snov

Výklad snov, ktorý sa využíva v psychológii má viacero zásadných rozdielov oproti populárnym a neodborným výkladom.Psychologický výklad snov

Základné východiská pri výklade snov

Vďaka poznatkom z mnohých výskumov a štúdií prišli psychológovia v posledných rokoch ku konsenzu, že sny slúžia k spracovaniu emócií a emočných zážitkov z bdelosti. Sen preto obsahuje tie emócie, ktoré zostali v bdení nevyjadrené, potlačené alebo nespracované. Nočným snením a prežívaním dochádza k spracovaniu a integrovaniu týchto emócií, ktoré prispieva k zmierneniu emočného stresu a priblíženiu k svojmu autentickému prežívaniu. Vďaka tomu sa snívajúci zobudí nielen fyzicky oddýchnutý, ale aj pripravený čeliť ďalším emočným výzvam v priebehu dňa. Čitateľovi predkladám aj vlastné výskumné dôkazy (napr. 1, 2), o ktorých som v stručnosti referoval aj v rozhovore pre časopis Téma – TU.

Ernest Hartmann (1934-2013) mnohými výskumami presvedčivo preukázal, že primárnou úlohou sna je spracovanie a zvládanie emócií.

Dôraz na emócie, menej na symboly

Pre celkový význam sna má teda dôležitú úlohu prežívanie v sne. Hoci jestvuje mnoho článkov, publikácii a výkladov, ktoré (bez rozpakov) pojednávajú o jednotlivých významoch, ich hodnota je v skutočnosti veľmi nízka. Platí, že iný význam má lietanie, pri ktorom snívajúci napríklad pociťuje radosť a iný, pri ktorom pociťuje strach.

Úlohou psychológa by preto malo byť dôsledné zmapovanie prežívania v sne, pretože to nám odhalí, ktorá emócia zostala v bdení nespracovaná alebo nevyjadrená. Na podklade tejto snovej emócie potom môže snívajúci skúmať kde danú emóciu zažil alebo mohol zažiť v bdelom živote. To významne pomôže poodhaliť význam sna.

Ukážka výkladu snov v kontexte emócií (klientka vo veku 20 rokov).

„V sne ma niekto naháňal. Vôbec netuším,kto to bol a čo chcel. Bála som sa otočiť a pozrieť sa naňho. Len som utekala. V sne to bolo komplikované, pretože som nevedela dobre utekať. Mala som ťažké nohy, akoby sa mi zabárali do zeme.“

V súlade s vyššie uvedenými informáciami, som najskôr dôsledne vydotazoval emócie v sne. Prvotné odpovede klientky boli „veľký stres“ či „nepríjemný sen“ a až po bližšom preskúmaní bola klientka schopná pomenovať emóciu strachu. Následne sme sa zamerali na pocit strachu a myšlienky k nemu sa viažúce, aby sa jej vlastné prežívanie čo najkvalitnejšie sprítomnilo. Po niekoľkých opisoch tohto pocitu povedala, že to „bol ten najhorší pocit – strach, že nemôže robiť, čo chce„. Spýtal som sa preto, či pozná aj v bdelom živote takýto pocit alebo strach, „že nemôže robiť, čo chce“. Klientka odpovedala „všade„… Následným rozšírením témy sa klientka rozhovorila o tom, že má prácu, ktorú neznáša, štúdium, ktoré ju nebaví a rodičov, ktorí ju obmedzujú. Vidíme teda, že pre pochopenie sna bolo potrebné precízne sa zahĺbiť do emočného prežívania v sne.

Čitateľovi, ktorý sa chce dozvedieť viac o význame emócií v psychologickom výklade snov a jeho praktickom využití v psychoterapii môžem odporučiť Podcast Hmmm, ktorému som obšírnejšie zodpovedal na otázky problematiky snívania a výkladu snov – TU.

Výklad snov je špecifický

Pokiaľ psychológ prejde od emócií k analýze snových postáv či prostredia, je nevyhnutné minimálne využívanie snárov. Psychológovia vychádzajú z presvedčenia, že každý človek má svoje vlastné skúsenosti, zážitky a myšlienky. Nie je preto možné, aby konkrétny obraz v sne znamenal u každého človeka to isté.

Príklad – pavúk v sne zoológa bude mať asi iný význam ako pavúk v sne človeka, ktorý trpí arachnofóbiou. Kým v prvom prípade bude pavúk symbolizovať pravdepodobne niečo príjemné a zaujímavé, v druhom prípade skôr niečo ohrozujúce a nebezpečné.

Psychologický výklad snov je preto založený na skúmaní myšlienok, nápadov a skúseností snívajúceho k snovým obrazom, na základe čoho sa predpokladá význam daného symbolu. Tejto metóde sa hovorí metóda voľných asociácií a zaviedol ju Sigmund Freud.

Napriek tomu, že sa význam symbolov môže líšiť od človeka k človeku, v rozhovore pre Plus JEDEN DEŇ som sa pokúsil vyčleniť význam niekoľkých najčastejších snových symbolov (úvod do článku, dravé zvieratá, autorita, tehotenstvo, smrť, auto, nevera, neznáma postava).

Viaceré náhľady

Okrem toho, viacerí psychoterapeuti, ktorí využívajú vo svojej praxi prácu so snami sú schopní ponímať sen z náhľadu viacerých psychoterapeutických škôl. Mnohí sú oboznámení napríklad s prístupom Carla Junga a jeho archetypmi, ktoré odrážajú v sne vrodené formy prežívania a vnímania. Známy je aj náhľad gestalt psychológie, ktorá definuje každý prvok v sne ako časť z osobnosti snívajúceho alebo daseinsanalýzy, ktorá nazerá na sen ako na niečo v čom sa zjavujú možnosti danej osoby. Výklad snov v psychoterapii je preto flexibilnejší a pre každú osobu jedinečný, čím sa zásadne líši od výkladu snov pomocou snárov.

Jeden z Jungových archetypov je tieň, ktorý predstavuje neprejavenú (potláčanú) stránku osobnosti. V snoch býva znázornený napríklad niečím čo nám naháňa strach.

Snívajúci je kľúčom pri práci so snami

V psychologickom výklade snov má najvýznamnejšie miesto samotný snívajúci. Viacerí autori sa zhodujú, že aj snívajúci, ktorý netuší význam svojho sna a nemá špecifické znalosti o problematike snívania môže zásadne ovplyvniť výklad sna. Klientova vnútorná intuícia a schopnosť emočnej priľnavosti bdelého života so snom sú faktory, ktoré vo výsledku rozhodujú o význame daného sna.

Okrem toho, ako je spomenuté vyššie, snívajúci referuje v priebehu výkladu o svojich myšlienkach k snovým obrazom, bez ktorých by bol samotný výklad neuskutočniteľný. Doslova preto platí, že najpodstatnejšiu a kľúčovú úlohu pri práci so snami zohráva sám snívajúci.

 

Autor článku: psychológ PhDr. PaedDr. Dušan Fábik, PhD., Pražská 11, Bratislava Facebook: psychologdusanfabik

Zdieľajte

4 názory na “Psychologický výklad snov

  1. V noci sa pod mojou posteľou otvorila podlaha, začala sa navršovať zemina a z jamy vyšli ruky, ktoré ma začali chytať. Akoby bol podo mnou hrob a otvoril sa (bývam na prízemí). Začal som kričať POMOC!. Veľmi ťažko, akoby som strácal hlas. Vtom som sa prebudil.

    • Dobrý deň prajem,

      rád by som Vám odpovedal, ale ako sa píše v článku, k celkovému náhľadu na sen je potrebné väčšie množstvo informácii. Je nevyhnutné poznať emócie v sne, postavu násilníka v sne a ďalšie okolnosti. Bez toho sa stáva výklad snov len hádanie, resp. neodborný snový snár.

      S pozdravom, Dušan Fábik

  2. Videa som rodicov v posteli sa hadat a potom moj otec sa dobodal nozom na bruchu a vysli mu vnutornosti a ja som to videla ..ja viem ze je to strasne ale takyto sen som este nikdy nemala

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.