Psychologický výklad snov

Výklad snov a práca so snami, ktorá sa využíva v psychológii má viacero zásadných rozdielov od populárnych a neodborných výkladov.Psychologický výklad snov

Odborné východiská

V prvom rade využíva psychológia viaceré odborné a na výskumoch založené východiská. Na základe poznatkov z mnohých výskumov a štúdií prišli psychológovia ku konsenzu, že sny slúžia na spracovanie emócií a emočných zážitkov z bdelosti.  To znamená, že sen obsahuje tie emócie, ktoré zostali z priebehu bdenia nevyjadrené, potlačené alebo nespracované – obyčajne z dôvodu ich veľkej intenzity. Psychológovia sa preto zaujímajú pri výklade sna nielen o obrazy v sne, ale aj precízne skúmajú emócie.

Ernest Hartmann (1934-2013) mnohými výskumami presvedčivo preukázal, že primárnou úlohou sna je spracovanie a zvládanie emócií.

Výklad snov je špecifický

Spoločným faktorom mnohých psychológov je tiež minimálne využívanie snárov. Vychádza sa pritom z presvedčenia, že každý človek má svoje vlastné skúsenosti, zážitky a myšlienky. Nie je preto možné, aby konkrétny obraz v sne znamenal u každého človeka to isté.

Príklad – pavúk v sne zoológa bude mať asi iný význam ako pavúk v sne človeka, ktorý trpí arachnofóbiou. Kým v prvom prípade bude pavúk symbolizovať pravdepodobne niečo príjemné a zaujímavé, v druhom prípade skôr niečo ohrozujúce a nebezpečné.

Pre celkový význam sna má dôležitú úlohu aj prežívanie sna. Hoci jestvuje mnoho článkov, publikácii a výkladov, ktoré (bez rozpakov) pojednávajú o jednotlivých významoch, ich hodnota je v skutočnosti veľmi nízka. Aj tu platí, že iný význam má lietanie, pri ktorom snívajúci napríklad pociťuje radosť a iný, pri ktorom pociťuje strach.

Poznanie snívajúceho

V psychologickom výklade snov musí psychológ spoznať aspoň v základnom rámci osobnú históriu snívajúceho, aby mohol dešifrovať konkrétny význam sna pre jeho osobu. Psychológ preto skúma snívajúceho myšlienky a nápady k snovým obrazom, poznáva jeho skúsenosti k snovým obrazom a na základe toho predpokladá význam resp. symboliku daného predmetu alebo osoby v sne. Tejto metóde sa hovorí metóda voľných asociácií a zaviedol ju Sigmund Freud (viac TU).

Viaceré náhľady

Okrem toho, viacerí psychoterapeuti, ktorí využívajú vo svojej praxi prácu so snami sú schopní ponímať sen z náhľadu viacerých psychoterapeutických škôl. Mnohí sú oboznámení napríklad s prístupom Carla Junga a jeho archetypmi, ktoré odrážajú v sne vrodené formy prežívania a vnímania. Známy je aj náhľad gestalt psychológie, ktorá definuje každý prvok v sne ako časť z osobnosti snívajúceho alebo daseinsanalýzy, ktorá nazerá na sen ako na niečo v čom sa zjavujú možnosti danej osoby. Výklad psychoterapeutov je preto flexibilnejší a pre každú osobu jedinečný, čím sa zásadne líši od výkladu snov pomocou snárov.

Napriek tomu, že sa význam symbolov môže líšiť od človeka k človeku, v rozhovore pre Plus JEDEN DEŇ som sa pokúsil vyčleniť sedem najčastejších snových symbolov (TU).

Jeden z Jungových archetypov je tieň, ktorý predstavuje neprejavenú (potláčanú) stránku osobnosti. V snoch býva znázornený napríklad niečím čo nám naháňa strach.

Snívajúci je kľúčom vo výklade

V psychologickom výklade snov má najvýznamnejšie miesto samotný snívajúci. Viacerí autori sa zhodujú, že aj snívajúci, ktorý netuší význam svojho sna a nemá špecifické znalosti o problematike snívania môže zásadne ovplyvniť výklad sna. Klientova vnútorná intuícia a schopnosť emočnej priľnavosti bdelého života so snom sú faktory, ktoré vo výsledku rozhodujú o význame daného sna.

Okrem toho, ako je spomenuté vyššie, snívajúci referuje v priebehu výkladu o svojich myšlienkach k snovým obrazom, bez ktorých by bol samotný výklad neuskutočniteľný. Doslova preto platí, že najpodstatnejšiu a kľúčovú úlohu pri práci so snami zohráva sám snívajúci.

 

Autor článku Psychologický výklad snov: psychológ PhDr. PaedDr. Dušan Fábik, Pražská 11, Bratislava Staré Mesto 81109, web: bratislavapsycholog.sk

Zdieľajte

Názor na “Psychologický výklad snov

  1. V noci sa pod mojou posteľou otvorila podlaha, začala sa navršovať zemina a z jamy vyšli ruky, ktoré ma začali chytať. Akoby bol podo mnou hrob a otvoril sa (bývam na prízemí). Začal som kričať POMOC!. Veľmi ťažko, akoby som strácal hlas. Vtom som sa prebudil.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.