Sigmund Freud a jeho výklad snov

Sigmund Freud (1856-1939), predstaviteľ klasickej psychoanalýzy, považoval väčšinu snov za vyjadrenie sexuality.Výklad snov - Freud - bratislavapsycholog.sk

Freud tvrdil, že sen je splnené prianie

Najväčšiu zásluhu na modernom výskume snov nesie Sigmund Freud. Jeho teoretické koncepcie zásadne ovplyvnili snovú problematiku na celé storočie a aj v súčasnosti patrí v tejto téme k najcitovanejším autorom.

Freudova teória bola založená na presvedčení, že sen plní priania snívajúceho (1). Vychádzal z existencie denných snov, ktorých obsahy sa skutočne orientujú na splnenie našich ctižiadostivých alebo erotických túžob. Ako príklady uvádzal aj sny detí, v ktorých obyčajne taktiež veľmi jasne a presvedčivo badať túžby a splnené želania. Freud tvrdil, že nočný sen rovnako ako denný alebo detský zobrazuje priania, len je zamaskovaný, a preto ťažšie čitateľný.

Prečo je sen nezrozumiteľný?

Väčšina našich prianí je v silnom rozpore s etickou výchovou a mravnými štandardmi spoločnosti (napr. sexuálne vzťahy, prianie niekoho smrti, atď.), a preto ich musí sen deformovať a maskovať mnohými symbolmi. Vďaka ním sa stáva síce sen nezrozumiteľný, ale je prijateľný pre našu psychiku. Obrazy, ktoré reálne znázorňuje sen Freud označil ako zjavný obsah sna a skryté prianie v sne, ku ktorému dospel analýzou sna označil ako latentný obsah.

Samotné maskovanie prianí v sne zabezpečuje snová cenzúra. Cenzúra a maskovanie sna je tým väčšie, čím je pre daného človeka ťažšie si pripustiť svoje prianie. Napríklad, pri prísne vychovanom dievčati s erotickými túžbami bude cenzúra veľmi intenzívne deformovať a maskovať obsah sna. Prerod latentného obsahu sna na zjavný, prácou cenzúry, označil ako snovú prácu. Tá sa prejavuje:

  • zhustením – zjavný sen má menší obsah než sen latentný a je jeho skráteným prekladom. Napríklad osoba vyzerá ako A, je ale oblečená ako B, robí niečo, čo sme videli robiť osobu C, a pritom v sne vieme, že je to osoba D. Týmto zmiešaním je vyzdvihnuté niečo, čo majú všetky štyri osoby spoločné.
  • presunom – psychický dôraz z prvku závažného sa presúva na nejaký iný, nezávažný. Freud udal príklad sna, kedy sa nepohľadnému mladíkovi snívalo o zlom vzhľade svojho otca.
  • myšlienkami, ktoré sú prevedené na vizuálne obrazy – najmä pri abstraktných slovách spôsobuje efekt značné deformovanie.

Výklad snov cez voľné asociácie

Ako techniku výkladu snov využíval Freud voľné asociácie klienta. Tie spočívali v dopytovaní na myšlienky, emócie a obrazy snívajúceho, ku konkrétnemu prvku v sne. Na základe týchto nápadov potom poskladal pravý význam sna. Freud napríklad popísal sen, v ktorom sa klientovi snívalo o fajčiacom židovskom strýkovi pričom sa s ním maznala neznáma žena (dej sa odohrával v sobotu). Freud sa pýtal klienta na nápady a asociácie, ku konkrétnym snovým prvkom: strýkovi a žene. Ku strýkovi klient poznamenal, že sa jedná o zbožného muža, ktorý by nikdy nič hriešneho neurobil. K žene ho napadlo, že sa správala a maznala ako matka. Podľa Freuda sen znamenal, že pre klienta je maznanie sa s matkou niečo rovnako zakázané ako pre zbožného židovského človeka fajčenie v sobotu. V tomto prípade videl Freud splnenie priania maznať sa s matkou.

Podľa Freuda bolo dôležité pri voľných asociáciách dbať na tri pravidlá:

  • nestarať sa o to, čo sen zdanlivo hovorí, či už je to rozumné alebo absurdné, pretože to aj tak nie je pravý nevedomý význam sna;
  • výklad snov máme obmedziť na to, aby sme vyvolali ku každému prvku náhradnú predstavu, nemáme o nej hĺbať, nemáme sa starať o to ako ďaleko nás odvedie od daného snového prvku;
  • je treba počkať až sa skrytý a hľadaný význam sna vynorí sám.

Výklad snov cez symboly

Analyzovaných klientov však niekedy k prvkom snov nič nenapadalo. Tieto prvky potom považoval za symboly (s prevažne sexuálnym charakterom). Podľa Freuda sú pre mužské pohlavné orgány použité symboly, ktoré sa podobajú tvarom, teda vecami, ktoré sú dlhé a týčia sa do výšky ako: palice, dáždniky, stromy a podobne. Ďalšie symbolické predmety sú predmety, ktoré môžu prenikať do tela a zraňovať ako: nože, dýky, šable; taktiež strelné zbrane: pušky či pištole alebo veci, z ktorých vyteká voda: vodovodné kohútiky alebo kropiace kanvice. Vlastnosť pohlavného údu vzpriamovania a prekonávania tiaže vedie k symbolickému znázorneniu balónmi, lietadlami, vzducholoďami alebo letom samotným. K zvieracím symbolom radil Freud plazy, ryby a najmä hady.

Ženské pohlavné orgány bývajú symbolicky znázornené predmetmi, ktoré majú v sebe dutinu, teda jamy, šachty, jaskyne, nádoby, fľaše, púzdra. Niektoré symboly sa vzťahujú skôr na materské lono, napr. skriňa alebo krb. Zo zvierat Freud spomínal slimáka a škľabku. Ku genitáliám radil aj prsia, ktoré bývajú znázornené jablkami, broskyňami alebo plodmi vôbec. Genitálne ochlpenia oboch pohlaví popísal ako les a krovie. Zložitá topografia ženských orgánov býva zobrazovaná ako krajina so skalou, lesom a vodou.

Sexuálny akt býva znázornený  rytmickými činnosťami ako tanec, jazda na koni, schody, rebrík alebo stúpanie; masturbácia ako hranie všetkého druhu (napr. na klavír), kĺzanie alebo trhanie vetvy; sexuálny pôžitok zase ako sladkosti. Niektoré symboly znamenajú pohlavné orgány všeobecne, nezáleží na tom, či mužské alebo ženské, napr. malé dieťa.

Iné symboly

Iné symboly, ktoré Freud rozlišoval bol napríklad dom, ktorý symbolizoval snívajúcu osobu. Cisára a cisárovnú ponímal ako rodičov, malý hmyz ako deti a súrodencov; jazdu vlakom alebo odcestovanie ako umieranie.  Freud bol presvedčený o význame a správnosti svojich symbolov, pretože ich okrem vonkajšej podobnosti odvodil z mnohých rozprávok, mýtov a vtipov, ktorým každý rozumie aj bez ďalšieho vysvetľovania (napr. hovoríme „straší vo veži“, používame slovo „odišiel“ ako náhradu za slovo „zomrel“, o žene povieme „stará škatuľa“, v Novom zákone sa píše o žene ako o „krehkej nádobe“, malé dieťa nazývame „červíčkom“, atď.) (2).

Záverom…

Freud bol presvedčený, že sen je iniciovaný pudovými, najmä sexuálnymi prianiami, príp. nevyriešenými problémami či nedávnymi zážitkami, ktoré boli presunuté do nevedomia, tzn. človek si ich neuvedomuje. Tým, že o nich človek sníva sa dostávajú do vedomia, čím sa stávajú zamaskovaným pokusom o realizáciu nesplneného priania (3).

 

Autor: psychológ PhDr. PaedDr. Dušan Fábik, Pražská 11, Bratislava Staré Mesto 81109, web:bratislavapsycholog.sk

Zdroje

(1) Freud, S. (2000). Výklad snov. (2) Freud, S. (1999). Přednášky k úvodu do psychoanalýzy. (3) Schlegel, L. (2005). Základy hlbinnej psychológie s osobitným zreteľom na neurozológiu a psychoterapiu.

Zdieľajte

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.